Reklamebaksider på o-kart og turkart
Avanserte trykkeriene har ikke lengre filmopptakere. Alt som skal trykkes, blr scannet, og de scannede produktene blir det lagd film av.

Den gamle måten å lage baksider på ved å klippe og lime fungerer ikke lenger i moderne trykkerier. Siden det er meget dyrt å scanne slike baksider og resultatet ikke blir bra p.g.a. produktets egenart er det rimeligere å scanne annonse for annonse og bygge opp baksiden i et Desktop Publishing-program.
Et slikt program har Rebård Kartservice, og vi har scanner.
Og baksidene blir penere.

Til turkart er det spesielt viktig med gode filer
Dersom det sendes datafiler er erfaringen min er at kartlederne bør overlate til annonse-innsamlerne om å be annonsøren oversende datafilene for reklamene til Rebård Kartservice direkte. Formatene bør være JPG, TIF. EPS eller PDF. Filene må ikke være lagt inn i en Wordfil, da er de blitt automatisk krympet og blitt en lavoppløselig fil som blir lite skarp i trykkingen.
Et firma som skal sende en fil, må gjøres oppmerksom på at Rebård jobber på PC og ikke Mac
Filens navn bør vare firmanavnet og ikke: Annonse til baksiden av turkartet
Reklame på forsiden av o-kartet
OCAD-fargene
Når reklamene på forsiden av kartet skal lages har jeg o-kartets 5 farger til disposisjon: Brunt, blått, gult, grønt, sort + evnt rødt.
CMYC-fargene
Mange tror at jeg kan lage hvilkets som helst farge slik en gjør når når en blander de 4 SMYC-fargene: Sort, magenta (blåfarge), yellow (gulfarge) og cyan (blåfarge). Her finnes det spesielle skjemaer der en informeres om hvilke %-verdier SMYC-fargene skal ha for for å gi de og de fargene.

Jeg kan blande OCAD-fargene også, men jeg har litt problemer med å få til de helt spesielle fargene som altså er kurrant å få til med SMYC-fargene.

Ring for mer informasjon

Til startsiden