Lite pene orienteringskart
som får det til å smerte i karthjertet mitt
Jeg begynner å dra på årene og har i mange år hatt lyst til å lage en WEB-side om de lite pene karta som fortsatt lages, noen er til og med direkte stygge. Og endelig tør jeg:

Desverre blir det fortsatt tegnet en del lite pene orienteringskart. Det kan være nybegynnere som setter igang uten veiledning, eller det kan være forsåvidt erfarne kartfolk, men de har ikke de rette kvalitetskravene til seg selv når det digitaliseres, eller de har hastverk og ikke tid til å sette seg inn i OCAD-programmets mange fine funksjoner og til hva de ulike tegneredskaper skal brukes til. Her er en del punkter om det som særpreger stygge orienteringskart:

- Skrenter og stup harmonerer dårlig med kurvene.
- Mange steder lages det for liten avstand mellom detaljene. Slike steder vil kartet "gro".
- Blokker ligger orientert bare en vei.
- Tydelig stikryss mangler styrepunkt.
- Myrer ligger oppetter bratte skråninger i terreng der slikt ikke forekommer.
- Flater med hage, grønt eller gult er slurvete avgrenset. Følgefunksjonen er ikke brukt. Når farger overlapper hverandre kommer nye fargenyanser fram: vann med litt hogstflate under blir grønne, brune veier med hage under får en spesiell nyanse. Og noe det kan være mye av er grønne områder som det ikke er kuttet plass til i gule flater. Det grønne der blir grønngult.
- Ikke hjørnepunkt og styrepunkt på gjerder og steingjerder.
- Det er tydelig å se at sammenhengende flater består av flere mindre flater som ikke er slått sammen.
- Fallstrekene i groper er stygt plassert.
- Aktuelle linjer er ikke fulgt når flater er tegnet inn. F.eks. ser en tydelig at jorder går både utenfor og innenfor den sorte streken.
- Stier og veier består av mange små biter. Disse skal skjøtes til en enhet og de skal ikke inneholde unødvendige styrepunkter.
- Kurver går rart i forhold til bekker og grøfter.
- Husrekker der husene høyst sannsynlig er parallelle, ligger skjevt i forhold til hverandre.
- Steinurer er meget stygt prikket.
- Alt for mange jorder har for mye avrundede hjørner.- Hjelpekollesøkk mangler hjørnepunkt der det er åpninger innerst i søkket og ytterst på nese.
- mm.
Spesielt når kart eller utsnitt av kart gies ut i større målestokk kommer elendigheten fram.

OCAD-kart fra de første 1990-åra
Noen kart er også hakkete og lite pene fordi de ble tegnet tidlig på 90-tallet da en ikke kunne tegne med Bezierkurver i OCAD. Nå kan gamle kurver konverteres til Bexier, men det er en del viktig både forarbeid og etterarbeid som ikke må hoppes over og som mange ikke takler.

Et annet problem vi hadde de første 2-3 åra på 90-tallet var digitaliseringsborda ikke hadde god nok kvalitet. Selv opplevde jeg at de lot seg bl. a. påvirke av enkelte blyantblytyper. Var synfaringskonsepta tegnet med en slik blyantbly, greide vi ikke å tegne nøyaktig slik som strekene var tegnet.
Da OCAD i 1995 kom med Bezierkurver og bruk av bakgrunnsbilder som en tegnet etter, forsvant mange problemer. Men mange tar seg ikke tid til å lese brukerveiledningen.
Det er derfor viktig at en finner fram det gamle, trykte kartet fra før det ble digitalisert. Det kan da scannes og legges i bagrunnen på det gamle digitaliserte. Da oppdager en eventuelle skjevheter og en kan flytte linjer og detaljer på plass før neste resynfaring.

Mange digitaliserere legger ikke inn den nye 2000-normen på et eldre kart. Ta en titt her.

Her kan du klikke deg til en side full av grelle eksempler.
(Fungerer ikke ennå, tør ikke (jeg må bli eldre).
Og her bør du ta deg en titt, her finner du mange tips
Hva gjør en med slike lite pene digitaliserte orienteringskart?
La en erfaren karttegner ta seg av kartet og send med originalgrunnlaget, evnt. det gamle håndtegnede trykte kartet. Få også tak i økonomisk kart eller reguleringskart slik at husene også blir mest mulige korrekte.
Til startsiden