Strektykkelser på o-kart
Vi som tegnet kart med tusjpenner husker at kart var bygd opp ved hjelp av 4 strektykkelser. Dette er overført til datategning. Kart i 1:15 000 blir derfor stort sett tegnet med 100 % strek-tykkelsen i tabellen under. Vi brukte noe tykkere penner når vi tegnet kart i målestokk 1:10000 eller større Noen eksempler:

0,14 (0,13 før) : Jordekanter, kurver, gjerder, grøfter, steingjerder, linjer i terrenget

0,18 : Stier, høyt gjerde, vannkant

0,25 : Stor sti, skrent, tellekurver

0,35 : Vei, Traktorvei stup, jernbane

Kart i 1:10 000 og større anbefales å lages i 150% istedenfor 100%. Dette er normen som IOF's kartkomiteen sier vi karttegnere skal holde oss til selv om enkelte detaljrike kart da kan bli meget dårlig lesbare. Det har vi sett noen eksempler på.
De fleste kart fungerer meget bra med 150 % strektykkelser og punktstørrelser. Men enkelte terrengtyper er meget detaljrike. Da må jeg velge strektykkelser på f.eks. 125% av normen og kanskje justerer enkelte strektykkelser og størrelsen på detaljer for å få karta pene og lesbare. En annen løsning er å trykke kartet i litt større målestokk.

Jeg kjempet i mange år for høyderyggen da den forsvant i 1990-normen. Nå er den tilbake. Og jeg kjemper videre for at vi ved neste korsvei skal få tilbake lovligheten av å avvike, f.eks. til 20% fra normen.

100%
125%
150%
Tynneste strek
0,14
0,17
0,21
Nest tynneste strek
0,18
0,22
0,27
Nest tykkeste strek
0,25
0,31
0,37
Tykkeste strek
0,35
0,44
0,53
Til startsiden