Store kartdatabaser
Etterhvert blir flere og flere kart digitalisert, og ofte ligger kart ved siden av hverandre. Da er det en praktisk løsning å lage en stor database av hele området. Det blir det store datamengder av, men med dagens OCAD og Dagens PC-kraft er ikke det noe problem.
O-laget Trollo har en slik stor database over områdene rundt Langevann (grønt felt). Fra tid til annen tar de ut ulike områder og lager kart av. Fordi alt ligger på en database slipper en å korrigere hvert kart for seg, en ganske håpløs og dyr oppgave.
Her ser dere en oversikt over helheten og det er laget flere kart over ulike områder siden databasen ble startet på i 1992.
Databasen er planlagt utvidet helt syd til riksvei 312 og da i samarbeid med et annet orienteringslag (gult felt) fordi de har et fellesområde sammen med dem.