Digitaliseringspriser
24/4 - 16
Vi tar oss god tid med detaljene slik at karta blir pene og lettleste. Nederst er et utsnitt fra Skien OK's Lang-NM kart fra 1999. Et utsnittet av det kommer i bedre oppløsning når du klikker på det.
Når det er mye kurver og mange stup og skrenter, skal det en viss erfaring til for å få et pent sluttresultat. Da må en også være nøye med å plassere ledelinjer som f. eks. stier og veier slik at de ikke dekker over kurvene. De skal ligge ved siden av hverandre for å få kartet best mulig lesbart.
Vi er nok et av de firmaene her i landet som har digitalisert flest kart. Godt over 500 stk med stort og smått er det blitt siden vi satte i gang med OCAD i 1992.

For digitalisering tar vi normalt kr. 3000,- pr km² og et tillegg for design mm. på kr. 2200,-. Tidkrevende kart tar vi noe mer for, men hvis terrenget er "kjapt" å digitalisere, tar vi langt under normalpris. Timepris er kr. 350,-. MVA kommer i tillegg, men merverdiavgiften kan dere få tilbake ved å ta kontakt med Norges O-forbund.

Vi digitaliserer selvfølgelig 1:10 000-kart etter den nye 2000-normen med 150 % strek- og punkt-format . Dersom kartet er meget detaljrikt avtaler vi med klubben om vi skal fravike normens strektykkelser og punktstørrelser for å få kartet penere og lettere leselig.

Send oss kartet ditt, la oss vurdere det og gi dere et tilbud!