Informasjon om OCAD-programmet

Produsent
OCAD er laget av Hans Steinegger i Sveits. De første utgavene kom på slutten av 80-tallet. Programmet er nå blitt meget avansert.

Tegning
Konseptkartet (eller kartutsnittet) du vil tegne blir scannet til en BMP- eller TIF-fil, og kommer opp på displayet som bakgrunn på skjermen. Avrundede objekter tegnes ved å bruke Bezier kurver. En spesiell tegnefunksjon er lagt inn for å tegne bygninger med et hvilket som helst antall rektangulære hjørner.

OCAD tar inn DXF- og Illustrator-filer
En enkel funksjon gir deg mulighet for å importere Illustrator og DXF filer fra GIS (Geographic Information System) inn i OCAD. De nasjonale rutenettkoordinatene er lagt inn på displayet på DXF-filene. Disse koordinatene kan roteres når kartet ikke er orientert mot nord.

Symboler
Alt som er tegnet på OCAD er basert på symboler. For eksempel kan du ha et symbol for enhver gatetype, for enhver teksttype osv. Dette gir deg mange fordeler: Du definerer et symbol som stor vei bare en gang. Slik får alle objekter som tegnes med dette symbolet samme farge, strektykkelse osv. Hvis du tilpasser et symbol, blir alle objekter som er tegnet med dette symbolet oppdatert. Hvis du bestemmer deg for å øke tykkelsen på stor vei, gjør du dette med symbolet , og da blir alle store veier på kartet ditt korrigert automatisk. Symbolene definerer i hvilket lag objektet ligger (hvilket objekt som er tegnet over et annet). Når du arbeider med et kart, trykker du F5 på keyboardet for å ordne objektene i den rette orden. Du kan arbeide med symbolene omtrent på samme måte som med lagene. Du overfører, stryker, beskytter eller skjuler en hvilken som helst kombinasjon av symboler. OCAD gir deg også symbolsett for andre karttyper. Du kan bruke symbolsettene som grunnlag for ditt eget symbolsett som du kan utvikle videre. OCAD gir deg fleksible flate- linjetyper som gir deg mulighet for å lage mange ulike slike symboler.

Trykking
Prøvetrykk kan lages på alle printere som er tilknyttet Windows. En kan produsere CMYK-filer for 4-fargetrykk eller spotfiler (sort, brunt, blått, grønt og orange) for tradisjonell karttrykking, som sendes trykkeriet

Sender du et kart til trykking hos Rebård Kartservice vil vi ha OCAD-fila. En kan også produsere EPS-filer for fargekopimaskiner.

Maksimum kartstørrelse
4x4 m, 16 milioner objekter

Maskinkrav
Det er en fordel at PC'en er en Pentiummaskin med minst 200 Mz hastighet og 125 MB med Window 95 eller eller høyere.
Scanneren er ikke krevende i denne sammenheng. At den greier en oppløsning på 300 DPI er tilstrekkelig. En kan scanne synfaringskonsepter i lavere oppløsning.
Alle blekkskrivere som støttes av Windows kan brukes. Med en fargelaser får du topp resultat.
Rebård Kartservice har en ZEROX A3 fargelaser som gir et tilnærmet trykkkvalitet.

Demo disk av OCAD 8
Demodisketter kan en få tilsendt for kr. 50,- fra Rebård Kartservice. Demodisketten inneholder alle funksjonene i den fulle versjonen, men begrenser seg til 500 objekter.
Demoprogrammet kan også
hentes inn gratis her over internett.

Lisensbetingelser
1.
OCAD lisensen gir rettighetene til å installere OCAD i din datamaskin.
2. Hvis OCAD ikke blir brukt der den er installert, kan den flyttes til en annen maskin, men den må aldri installeres på mer enn en maskin av gangen.
3. Det er en unntagelse fra reglene ovenfor: Hvis OCAD er installert i et klasserom på en skole, kan det installeres på så mange maskiner som ønskelig i dette klasserommet.

Oppgradering
Alle oppgraderinger av versjon 8 kan hentes inn over internett. Hent her

Penere farger på utskrift
Kartkomiteen i NOF har foreslått litt andre fargesammensetninger i SMYK. Her har du en oversikt over disse SMYK-innstillingene.

Rabatt
Ved tilleggsbestillinger fra samme firma eller klubb, gis det en rabatt på 20 % (som begynner med lisens nr. 2). Dette gjelder ikke for Idrettskretser og deres klubber.

Bestille programmet?
Skriv, ring, fax, eller mail inn din bestilling til Rebård Kartservice. Vi sender din bestilling videre til Sveits med en gang.

Betaling
OCAD leveres med betalingsblankett direkte fra Steinegger.

Mer informasjon om OCAD generelt vil bli lagt inn når den nye OCAD 8-manualen kommer