2000-normen har fått nye nummer på en del av symbolene
Under terrengformer er høyderygg er kommet inn med symbolnummer 113. Derfor er symbol-nummerne fra tidligere 113 og til og med 118 alle økt med 1. Gjett om jeg ble glad for høyderyggen, den kjempet jeg hardt for å beholde i den nye normen som kom i 1990, men lyktes ikke.
Under kultursymboler er tidligere 515 og 532 tatt vekk. Derfor er symbolene fra og med 516 og til og med 531 blitt 1 lavere, og symbolene fra og med 516 og til og med 533 og til og med 542 blitt 2 lavere.
Her har du en oversikt over de nye symbolnummerne.