Laserscanning - produksjon av meget gode kurver
På karttreffet i forbindelse med orienteringsgallaen nå i høst 07 var det flere meget interessante temaer som ble belyst.

Spesielt interessant var laserscanning / LIDAR- teknologien (søk på "lidar" og du får mer informasjon). Og noen kommuner har allerede nå har bestilt laserkurver. En representant fra Terratec forklarte prinsippene for scanningen. Det flyes i 1200 meters høyde over laveste punkt i terrenget og i striper på ca. 300m med overlapping. Laserstråler blir sendt mot bakken, 1-2 stk pr m² og de fleste kommer tilbake fra bakken, men noen av dem reflekteres fra f.eks- trær. Det ble vist eksempler på det. Og det ble vist eksempler på snitt sett fra siden, og høyden på trærne kunne da bestemmes (store skogeiere kunne ha nytte av det og bestiller slik scanning).

Og Tore Angel-Petersen fra Freidig viste hvilket utrolig hjelpemiddel laserkurver er for å få bedre orienteringskart rundt om i landet der kommuner investerer i slik scanning og er villig til å gi fra seg dataene for en rimelig penge - for det er dyrt. I forbindelse med WM i Trondheim i 2010 ga Terratec arrangørene et tilbud til selvkost (80000 for 30 km²??). Arrangørene var jo redde for å kjøpe katta i sekken, men de slo til, og de angrer ikke.

Lidar-teknologien
WM-terrenget utenfor Trondheim
Det gamle kartet Det nye kurvegrunnlaget Det gamle grunnlaget
Det gamle kartet med laserkurvene under

De fikk 5-metere, 2,5-metere og kurvene mellom dem også, 1,25m, og de fikk fram et utrolig godt kurvebilde. Se det nye kurvegrunnlaget i stort format.Tore hadde satt ringer der han trodde det var skrenter og ovale ringer der han mente det var stup – og det slo til når han tok kurvefilen inn i den gamle kartfilen, d.v.s. vi fikk se hvordan skrentene tydeligvis var plassert litt feil noen få steder. Noe annet som var morsomt å studere på den store prosjektorskjermen, var ”grøftestripene” i et område med tett skog slik at konseptkart-konstruktøren ikke hadde sett dem. De var derfor i sin tid skrittet inn, og de fleste var ganske bra synfart inn. Men noen lå til siden for tydelige drag i bakken, drag som p.g.a. den korte avstanden mellom kurvene, kom fram.

Selve kurvene lot seg ikke bruke direkte. Det var bitmap-kurver som antakelig ville miste mye av helt riktig form hvis de ble konvertert til bezierkurver i OCAD. Derfor ble alle kurvene, digitalisert på nytt med i OCAD.

Her i Vestfold er kommunene Sandefjord, Andebu, Stokke, Re og Tønsberg blitt laserscannet.

Slik bør laserkurvene brukes.

Der 1,25 meters- kurvene gikk sammen, regnet Tore med at skrentene var
Ved hjelp av laserkurvene ser vi tydelig at noen grøfter og skrenter er synfart/skrittett litt feil inn. Under ser vi vekstgrensene som er konstruert inn ved hjelp av nye digitale fotoer og en digital datakonstruksjonsstasjon
Og det stemte de fleste steder og noen er antakelig synfart feil inn.
Og etter resynfaringen ble en liten del av kartet seende slik ut.

- Bruk av GPS i synfaringen var også et tema som ble grundig gjennomgått (Det kommer en artikkel om det).

- Vi er på vei til stor mangel på kartkonstruktører som lager situasjonsbilder til gamle og nye kart basert på laserkurvene. (Det kommer en artikkel om det også).