Kurveretting

Det er ikke så mange som tenker over at når en konstruktør sitter og lager et grunnlag, befinner han seg ganske mange hundre meter oppe i lufta, og mye av det han har tegnet inn er feil, spesielt der det er litt tett skog.
Kurvekorrigerinerer krever lang erfaring av synfareren. Er du uerfaren, så er det meget tidkrevende å rette på dem. En hovedregel er at du må ha gjort deg godt kjent i det området der du føler at kurvene er feil.:
Gjør deg  superkjent  der du vil korrigere kurver
Før du leser videre bør du ha tatt en titt på begrepet halvkoller som du finner forklart på denne siden. Og på Langåsen-undersøkelsen kan du se hvor utrolig mange kurvekorreksjoner en erfaren synfarer gjør på et grunnlag.

Her er noen typiske konstruksjonskurver der det er meget vanlig at kurvene bør rettes på:
1 Undersøk alle kurvesammensmeltninger eller der kurvene går tett inn til hverandre. Det kan være stup eller skrenter der. Og er det ikke bratt der, skal kurvene fra hverandre
2 Oppsøk alle søkk eller antydninger til søkk. Ofte kan du stryke dem, eller du må endre form på dem. Du kan også finne små koller og høydepunkt ved slike konstruksjonssøkk.
3 Ved mange stup er det ofte at synfareren  kan trekke flere kurver inn i hverandre fordi stupet er stupbratt. Da får en god plass til steiner og andre detaljer under stupet.
Tips: Skill mellom skrånende og stupbratt stup når du synfarer.
4 Denne halvkollevarianten er det ofte aktuellt å korrigere, og det kan bli mye rart:
5 Noen konstruktører har den uvanen at de lager småkrøller på kurvene der de ikke ser på grunn av f. eks. høy og tett skog. De skulle ha stiplet eller ikke tegnet kurve der.
6 En  kolle kan ofte bli til flere koller
7 Et konstruksjons-høydepunkt i ei li kan tegnes om til mange varianter, avhengig av hvordan terrenget er der
9 Her ser du et eksempel på hvordan kurverettingen har gjort kartet mye enklere å legge løyper på for løypeleggeren. Når det trengs bare slike småendringer betyr det at grunnlaget er meget bra.
Lange, tynne rygger skal ofte korrigeres på.
For løypeleggeren er det viktig at alle kurveformasjoner som innbyr til postplassering, er oppsøkt og korrigert dersom det trengs. Spesielt er det viktig at inntegnede søkk som ikke er søkk blir strøket.