Klubbsynfaring - Revisjon av o-kart
Når førstegangssynfaringen er utført av dyktige synfarere som bl.a. har korrigert kurver, bør en klubb kunne organisere klubbsynfaring på kartet. Det er i første omgang stisystemet, vekstgrenser, voller, hogstflater og grøntområder som da skal kontrolleres/ justeres. Men alle punktdetaljer bør oppsøkes og vurderes. Kurver justeres i den grad klubbsynfareren greier det, eller han kan gi beskjed til kartlederen om de områdene han mener er dårlig synfart slik at en dyktig synfarer kan ta seg av disse stedene.
En bør i starten ha tatt en felles gjennomgang av synfaringssymbolene en skal bruke.
Undertegnede har gitt ut en liten trykksak der du finner mange gode råd og tips basert på et langt liv som synfarer. Den koster kr. 50,-.
Her er synfaringsplaten med et laminert kart i målestokk 1:5000. Det er tegnefolie over, og et kompass er montert på platen.
Bak på platen er
synfaringssymbol-lappen festet.
(Se nedenfor).
Men den viktigste opplæringsmetoden er å synfare og synfare og og så kanskje få noen instruksjonstimer med en erfaren synfarer ute i terrenget

Noen viktige stikkord er:.

  • Kartet bør være i målestokk 1:5000 eller større. Flere konseptkart i ulike målestokker går fint
  • Bruk et vannfaste konseptkart (helst kartbitert),
  • Bruk tegnefolie som tåler å tegnes på selv om den blir våt. Husk å fukte viskelæret før du visker, da ødelegger du ikke belegget på tegnefolien.(det finnes ubrukelig tegnefolie på markedet).
  • Husk kompass montert på synfaringsplaten eller ha et tommelkompass i handa du holder synfaringsplata i, slik at kartet alltid er orientert.
  • Bruk vannbestandige eller aller best vannfaste blyanter.
  • Ha synfaringssymbolene festet bak på synfaringsplaten.

Er det noe du lurer på eller har lyst til å diskutere, så ring Leif O. Rebård, tel.: 33453547.
Ring gjerne om kvelden, men ikke mellom 17.oo og 18.oo; da pleier jeg å sove middag.

Her finner du en oversikt over aktuelt synfaringsutstyr.

Vi lager konseptkarta dere trenger:
Vi fargekopierer kartet ditt i synfarings-målestokk
og laminerer bitene for deg.
Vi kan også montere tegnefolie på de laminerte bitene.
Alt er nå vannfast.
Hvis Rebård Kartservice skal digitalisere kartet, låner vi ut synfaringsplater med kompass på gratis.
Fargekopi på tegnefolie eller plastpapir A3
pr.stk
kr.
40,-
Fargekopi på tegnefolie eller plastpapir A4
pr.stk
kr.
30,-
Fargekopier på papir A3
pr.stk
kr.
25,-
Fargekopier på papir A4
pr.stk
kr.
15,-
Laminering A3
pr.stk
kr.
30,-
Laminering A4
pr.stk
kr.
20,-
Kopiert, laminert og med tegnefolie over på synfaringsplate (maks A3-format)
A4 konseptkart og mindre gies det rabatt på.
pr.stk.
kr.
90,-
En, to, tre!
En synfarer gjennomgår som regel 3 utviklingsstadier:
Presisjonen ved innlegging av nye detaljer er dårlig. Klassifiseringen av nye terreng-detaljer er ujamn. Meget få justeringer på kurvene.

Presisjonen ved innlegging er høy. Ambisjonene om å lage et detaljert og bra kart er meget høy. Småsøkk som nesten ikke synes i terrenget taes med, som regel ved hjelp av hjelpekurver og ofte flere nivåer med hjelpekurver. For små stener og høydepunkter taes også med, selv om det er mange steiner i terrenget. Resultatet kan ofte bli et overdetaljert og vanskelig lesbart kart.

Kartegneren har lært seg å tenke på sluttresultatet under synfaringen. Hovedtrekkene i terrenget kommer fram, mens uvesentlige ting for løperen blir utelatt. Resultatet blir et detaljert, tydelig og lettlest kart.

1
2
3
Tilbake til startside