Kartinformasjon
Det er blitt en lang og dyr vei fram til et nytt orienteringskart: planlegging/budsjett, konstruksjon/konstruktører, synfaring/resynfaring, digitalisering og trykking. Det blir mye penger av det.
Men har klubben et eldre o-kart over det aktuelle området med en brukbar førstegangssynfaring og ikke de helt store kvalitetskravene, kan en slippe nykonstruksjon og foreta en resynfaring i klubbregi.

En kan også få lagt inn nye vekstgrenser, veier og hus v.h.a. en revisjonskonstruksjon, da sparer en mange kroner.

Mange klubber er blitt skuffet over hva en ny kurve-konstruksjon har gitt av nye detaljer. Der det er mye skog er det en kurveretter som trengs
Men nå er ny teknologi på vei.

En annen måte å få inn veier og hus på er å få til et samarbeid med kommunen. Mange o-klubber har fått tekniske kart som DXF-filer, tatt disse inn i OCAD og oppdatert veinett og huser (mange huser kan ofte være feil plassert og ha feil form på o-kartet). Kommunen har fått tilbake f.eks. stinett og grøfter.

Selv om det er en lang prosess å bli en god synfarer, må en starte en gang. Det er en fin hobby og flott trening for unge og ambesiøse løpere. Men det er viktig å ha brukbart utstyr, og en oversikt over aktuelt synfaringsmateriell finner du her.

Når kartet skal digitaliseres, kan det være nyttig å la en erfaren karttegner ta seg av det. Ivrige klubbtegnere kan ta seg av det ferdige produktet og gjøre de nødvendige korreksjoner som dukker opp siden. Det er lagd mange stygge kart ved hjelp av OCAD.

I noen år har det vært en uheldig utvikling i noen kretser der kartkontrollen har vært for streng og stoppet mye klubbsynfaring, men sett gjerne i gang allikevel. Vi har lagd en 4-siders informasjon om hvordan en bør gå fram ute i terrenget basert på erfaringene en sitter igjen med etter 50 år med synfaring. Den er tilsalgs for kr,- 50,-. Den kan kopieres, eller dere lar meg kopiere den for kr. 10,- pr. stk. hvis dere trenger flere.