O-Bingo spillet
Rebård Kartservice har utarbeidet og produsert to orienteringsspill som kan gjøre orienteringsinstruksjonen lettere. Spillene er prøvd ut i skoler og i o-klubber og er veldig populære.
Mange skoler og o-klubber i Skandinavia har allerede kjøpt spillene. Spesielt O-Bingospillet er blitt godt mottatt. Instruktøren kan undervise om løype- og kartlesing på en interessant og spennende måte Vi håper at instruktøren i din klubb eller læreren på din skole er interessert i å bruke disse redskapene før de de starter enkel instruksjon ute i marka. Disse to spillene kan brukes til det, og de kan gjøre det mulig for alle å undervise i orientering.
O-Bingo er et ideelt spill til bruk på innendørs kurs og klubbkvelder. Det gir meningsfull trening i å forstå kartsymboler og viktige prinsipper for nybegynnere. En kan ha opptil 32 deltagere med ett bingobrett hver. O-Bingoen ligner den vanlige bingoen, men brettene her består naturligvis av mange forskjellige kart. Det er 32 forskjellige spillebrett og 64 ulike plasseringsoppgaver. Disse oppgavene går enten ut på å finne rett post eller at du løper i en bestemt retning langs angitte terrengdetaljer. Det blir foreslått 12 forskjellige bingofigurer, men du kan finne på nye kombinasjoner selv.
32 ulike brett
Spillet ble godt mottatt i svenske SKOGSPORT 9-83
Underholdende og spennende på klubbsammenkomster, spill som bl.a. øker nybegynnernes kunnskap om tegnforklaringen.
Her ser du ett av de 32 bretta
Hei Leif Nå har jeg virkelig prøvd Bingospillet. Vi spilte det på en weekendleir for yngre. Alle likte det, og min klubb Främmestad IK kommer til å kjøpe spillene så snart de er trykt på svensk. O-Bingoen var populær og instruerende for de unge. Til og med eldre syntes at det var morsomt.
Hilsen fra Kjell Larsson
Grøtfesten
Sitat fra en norsk klubbavis:
Det ser ut til at den årlige grøtfesten for yngre har blitt en populær tradisjon. I år ble klubbfesten arrangert den 14. des. Omtrent 30 orienteringsløpere, både gutter og jenter, deltok. Hovedposten på programmet var naturligvis utdeling av priser.
Det ble arrangert en liten «hjernetrening», og O-Bingo har blittveldig populært - høy konsentrasjon rundt kartbrettene. Men de voksne, inkludert grøtkokkene, trådde til og sikret seg sjokoladepremien til kaffen.
Tilbake til startside