3 Lottospill
Postbeskrivelser
Spillet inneholder 24 par kartbrikker med sirkler rundt ulike postdetaljer. Hvert par består av en kart-brikke og en brikke med navnet på postdetaljen. Tren karttegn og post-beskrivelsene med begynnerne om de er uerfarne.

Spilleregler:
Bland og legg ut kartbrikkene og postbeskrivelsene med forsiden opp, men plasser kartbrikkene og postbeskrivelsene hver for seg. Deltakerne setter nå kartbrikkene sammen med de rette post-beskrivelsene.
På baksiden finner du forslag til mange andre måter å bruke kart-brikkene og postbeskrivelsene på.
Ved hjelp av disse 24 kartbitene har vi lagd 3 lottospill.
Spillevariasjoner
* Legg inn et tidselement: Sett kartbrikke og postbeskrivelse sammen så raskt som mulig.
* Spill med flere deltagere. Del kartbrikkene i to like store bunker eller bruk to sett spill. To deltagere spiller mot hverandre. Den som først setter sammen sine kort har vunnet.
* Lagspill: Som over, men sett opp lag med 2 eller 3 spillere.
Med løpe-eller treningsøvelser:
* Legg kartbrikkene i den ene enden av rommet og post-beskrivelsene i den andre.
* Bland brikkene godt, og legg dem ut med baksiden opp. Den første spilleren snur opp to brikker. Hvis de passer sammen, får spilleren beholde paret. Hvis ikke må han legge dem ned igjen. Spillet fortsetter på samme måte, og den spiller som får flest par har vunnet.

Karttegnstafett
Spillet inneholder 24 kartbrikker med sirkler rundt ulike postdetaljer. Bak på kartbrikkene står det en postbeskrivelse som passer til en annen brikkes postsirkeldetalj. Gå igjennom alle karttegnene i spillet først dersom deltakerne er begynnere.

Spilleregler:
Del spillerne inn i lag. Hvert lag må bruke hvert sitt sett brikker. Legg kartbrikkene ut med postsirkel-detaljene vendt opp et stykke unna. Førstemann på hvert lag får i oppdrag å hente tegnet for f.eks. bygning/hus.
Når førstemann har funnet rett kartbrikke, leveres denne videre til andremann som vender kart-brikken og leser på den andre siden hva han/hun skal hente. Andremann henter dette karttegnet og leverer det over til nestemann på laget osv.
Når tegnet for jordehjørne er hentet, er alle brikkene brukt, og laget er ferdig.

Karthusk
Spillet inneholder 24 par kartbrikker m/sirkler rundt ulike postdetaljer. Spillet passer for 1-4 personer

Spilleregler:
Bland kartbrikkene godt og legg dem ut med baksiden opp. Den første spilleren snur opp to kort. Hvis kartbrikkene er like, får spilleren beholde dem. Hvis ikke må han legge kartbrikkene ned igjen med baksiden opp. Neste spiller velger 2 kartbrikker o.s.v. Spillet fortsetter til alle parene er funnet, og den spilleren som får flest par har vunnet.

Stafettvariant:
Kartbrikkene legges med kartsiden opp, 1 sett i hver ende av rommet. Hvert lag har hvert sitt spill. Førstemann trekker ut en brikke og legger den til siden. Så løper han over og henter den samme brikken som plasseres oppå den første. Nestemann tar en ny brikke til siden o.s.v. Det laget som først har hentet alle brikkene har vunnet.

Bestilling: rebard@rebard.no
Tilbake til startside