Overheads av o-kartets farger
Når du instruerer om orientering, kan det kanskje være litt interessant å vise hvordan kartet er bygd opp av de 5 fargene : sort, brunt, blått gult og grønt.
Dette kan vi levere et A4 overheadsett av for kr. 200,-. Hvis du vil ha overheadsettet av et klubbkart, kommer det i tillegg kr. 100,-
Tilbake til startside