Trygg i naturen B
Ark B1 Viktige karttegn
Ark B2 Flybilde - kartbilde
Ark B3 Postdetaljer
Ark B4 Passe kartet til
Ark B5 Ledelinjer
Ark B6 Holdepunkt-tommelgrepet
Ark B7 Retningsforståelse
Ark B8 Høydekurver
Ark B9 Snororientering
Ark B10 Veivalgstrening
Ark B11 Kursuttaking
Ark B12 Tegn kart selv
  • Pene fargefoto av terrengdetaljer.
  • Fargefoto av terrengutsnitt gjør det lett å sammenligne kart og terreng.
  • Karteksempler i passende størrelse.
  • Øvelser på mange forskjellige terrengtyper.
  • Tekst og øvelse er utarbeidet i samarbeid med erfarne klubbinstruktører og NOFs instruksjonskomite.
  • Mange forslag til ekstraøvelser i svar- og instruktørboka.
Tilbake til startside