Vi lager konseptkarta du trenger med vår nye digitale arbeidstasonen:
SUMMIT EVOLUTION
Her ser du arbeidstasjonen Summit evolution. Det er en markedsledende konstruksjonsmaskin for digitale bilder. Ved hjelp av de digitale enkeltfotoene som en lager ortofoto av, kan en da se terrenget 3-dimensjonalt og tegne inn på det digitale/analoge kartet et situasjonskart med vekstgrenser, nye hus, veier og stier mm. Og ute i terrenget kan synfareren rette opp feil på kartet, bruke mindre tid på synfaringen og få kartet mest mulig riktig.
Konstruktørene våre har fram til nå kunnet bruke analoge bilder/filmer, men er blitt umulig.

Geovekstsplanen er å forskyne fylkene med nye fotoer hvert 5. år Ta kontakt med fylkeskartkontoret ditt for å sjekke når ditt fylke får nye flybilder. Statens Kartverk tlf. .....

De digitale flybildene får en som regel gratis fra fylkeskartkontorene Bildene bør ha en bakkeoppløsning på 20-50 cm. Enkelte flyopptak er mye bedre. Ved hjelp av hvert bildepar som overlapper hverandre, kan en da konstruere ca. 1 km². Her kan det altså være viktig at flere klubber bestiller fotoene samtidig for å kunne dele på startavgiften.

Vi har over 50 års erfaring i synfaring og vet hvor viktig det er med vekstgrenser, markering av spesielle trær, nye veier, stier og hus, hvor mye raskere synfaringen da går og hvor mye bedre kvalitet det blir på kartet vi leverer fra oss. Vi er klare for oppdrag, og det er også Tore Lund. Han disponerer også en Summit. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Her ser du en slik konstruksjon med et utall vekstgrenser. Siden kartet som skulle resynfares var digitalisert er de gamle høydepunkten skrentene , grøftene stiene myrene også tatt med på det nye synfarings-konseptet